ویدیو

محتوای جدول

یکی از نکاتی که میتواند در مبارزه با حشرات و بندپایان به شما کمک کند شناخت این موجودات است که یکی از بهترین ها، دیدن ویدیو حشرات و بندپایان می باشد.

سم پاشی سوسک، ساس، موش، عقرب، رطیل، مورچه(حشرات و بندپایان، جانوران موذی)- بهترین ویدیو ها از حشرات- راه های از بین بردن حشرات و جانوران موذی- مبارزه با ساس- مبارزه با سوسک- مبارزه با موش- ویدیو حشرات

[aparat id=”BRaHs”]

مورچه ها(ویدیو حشرات)

[aparat id=”4y1pz”]

کک ها و نحوه تخم ریزی(ویدیو حشرات)

[aparat id=”y5Wgi”]

عقرب ها(ویدیو حشرات)

[aparat id=”E7Y23″]

مگس ها و ماگوت تراپی(ویدیو حشرات)

[aparat id=”wmNdL”]

عنکبوت بیوه سیاه و جفت گیری(ویدیو حشرات)

[aparat id=”aNDFI”]

شپش سر و نمونه ای از درمان(ویدیو حشرات)

[aparat id=”E0wUv”]

[aparat id=”o1V7r”]

[aparat id=”lbdEG”]

شکار موش توسط عنکبوت (ویدیو حشرات)

[aparat id=”0jbBE”]

حشرات در رختخواب و روش مبارزه(مایت ها)

[aparat id=”BRaHs”]

سم پاشی  حشرات خانگی (ساس، سوسک و … ) توسط متخصصین علوم پزشکی تهران به دلایل زیر بسیار متفاوت می باشد.

1- سم پاشی ( سم پاشی ساس و سوسک)

سوسک

در حال حاضر در اماکن انسانی زیر نظر وزارت بهداشت و با مجوز وزارت بهداشت به متخصصین حشره شناسی پزشکی مبارزه با ناقلین بیماریها و بعشی گرو ه های بهداشتی انچام می گیرد مخصوصا در مورد سم پاشی ساس و سوسک ریز(سوسری المانی) بایستی دقت عمل بیشتری صورت گیرد.

2- بقیه رشته های مرتبط با وزارت علوم شامل شرایط مجوز بهداشتی نمی باشند از آن جایی که تمامی حشرات و بندپایان خانگی مرتبط با بیماری ها و سلامت محیط هستند و استفاده از سموم در زمینه بهداشتی بسیار متفاوت با کشاورزی است.

3- استفاده از سموم در منازل ، ادرارت، بیمارستان ها، کارخانه ها و هتل ها با توجه به اثرات سموم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد لذا با توچه به دروس پیش بینی شده در رشته حشره شناسی پزشکی و مرفولوژی  و سیستماتیک بندپایان ناقل(مکانیکی و بیولوژیکی) مانند کلیات حشره شناسی پزشکی و …، در این امر به صورت کاملا تخصصی آماده به ارائه خدمات تخصصی سم پاشی در زمینه آفات خانگی و بهداشتی هستند(در این زمینه به صورت کاملا تخصصی دوره های مختلف کارورزی نیز طی کرده اند).

4- سم پاشی در اماکن به دلیل نا آگاه بودن افراد غیر مرتبط باعث مشکلات جبران ناپذیر زیادی از جمله مرگ و میر در بعضی موارد و مقاومت بالا به سموم(مخصوصادر مورد سم پاشی ساس و سم پاشی سوسک به دلیل این امر مقاومت بالا به سموم گزدیده است) شده است.

5- فرهنگ سازی در این زمینه بسیار مهم می باشد و اصولا نسبت به پرداخت هزینه پایین بهداشتی در سال مشکل داریم ولی سالیانه میلیون ها خرج خرید برند ها می کنیم.

6- به هر حال سم پاشی با توجه به بیماری های بیان شده از مسائل ضروری است که بایستی انجام گیرد.

7- البته سم پاشی توسط غیر متخصصین علاوه بر اثرات مخرب بر انسان برای محیط هم بسیار مخرب است.

8- امید است مصرف سموم چه در زمینه بهداشتی و کشاورزی مانند دارو بدون تجویز صورت نگیرد تا از صدمات جبران ناپذیر آن جلوگیری شود.

سم پاشی منازل
سم پاشی منازل
سم پاشی
سم پاشی
سم پاشی ساس
سم پاشی ساس
ویدیو حشرات
ویدیو حشرات

مقالات تخصصی