پشه ها( چرا پشه ها بعضی افراد را بیشتر مورد گزش قرار می دهند)

پشه ها (خونخواری پشه ها و تمایلات آن ها)

هدف:
چرا پشه ها بعضی افراد را بیشتر مورد گزش قرار می دهند؟
مقدمه:
آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید که در محیطی یکسان افراد دارای گروه های خونی مختلف (A،B ،AB ،O) کدام یک بیشتر مورد گزش یا خونخواری پشه قرار می گیرد. عوامل مختلفی در این زمینه از جمله جنس، نژاد، رنگ، بوی بدن، گروه های خونی و .. بر خونخواری پشه ها تاثیر دارند که در این مقاله به سوال شما در زمینه گروه های خونی و خونخواری پشه ها پاسخ داده شده است.
روش مطالعه:
*در این تحقیق با استفاده از روش مولکولی و سرولوژی و مقایسه نتایج این روش ها با یکدیگر به همراه تعیین گروه های خونی افراد مناطق در معرض خطر مالاریا، پشه آنوفل (ناقل) که عامل مالاریا (انگل پلاسمودیوم) را در حین خونخواری به انسان منتقل می نمایید، استفاده گردید.
*به این منظور هم زمان از افراد دارای گروه های خونی مختلف (A،B ،AB ،O) با RH مثبت استفاده گردید که افراد هم زمان دست خود را تا آرنج در قفس دارای پشه نر و ماده (جمعیتی بین 150 تا 200 عدد و قفس 1متر در 1 متر) به مدت 20دقیقه در قفس قرار داده و بعد از آن (خونخواری پشه ها) پشه های خون خورده جمع آوری و با استفاده از روش های مولکولی و سرولوژی نوع خون خورده شده تعیین می گردید.
*به منظور جلوگیری از عوامل مخدوش کننده از این افراد هم زمان خون گیری انجام می گردید و با استفاده از دستگاه تغذیه مصنوعی (که خون در محفظه دارای دمای 37 درجه قرار گرفته و لایه پارافیلم روی خون کشیده و هم زمان در قفس دارای 150 تا 200 پشه قرار می گرفت) خونخواری پشه انجام می گرفت که نمونه پشه خونخورده جمع آوری و تعیین گروه خونی می گردید.
*در محیط جنوب کشور نمونه خون خورده پشه جمع آوری و بعد از تعیین میزبان، نوع و گونه (بایستی گونه مشابه گونه آزمایشگاه باشد) خونخواری های انسانی با استفاده از روش مولکولی جدا و تعیین گروه خونی می گردید.
نتایج :
*پشه ها افراد دارای گروه خونی AB بیشتر از B و A و B، A بیشتر از O مورد گزش پشه یا خونخواری پشه قرار می دهند.
به این ترتیب افراد دارای گروه های خونی O کمتر مورد گزش یا خونخواری پشه قرار می گیرند و نتایج با استفاده از روش های مولکولی و سرولوژی کاملا با هم منطبق بود.
*در تعیین گروه های خونی در جنوب کشور نیز تعداد گروه خونی O بسیار بیشتر از بقیه گروه های خونی بود.

بحث:

با توجه به اینکه گروه خونی O دارای آنتی ژن H روی سطح گلبول قرمز می باشد این آنتی ژن به نوعی مانند زنگ خطر برای سیستم ایمنی این افراد عمل میکند که باعث میشود پشه (حشره) برای بقا نسل خود ابتدا به گروه خونی AB و بعد A و B و بعد O برود. پشه و انگل هوشمندانه می دانند در صورت استفاده از گروه خونی O مورد تهاجم سریع سیستم ایمنی بدن قرار می گیرند (به نوعی شاید شبیه تمایلات تغذیه خانم ها در هنگام بارداری باشد). با توجه تعیین گروه های خونی در جنوب کشور این نیز نشان می دهد که انسان‌های دارای گروه های خونی O که قوی تر بوده زنده مانده اند و بقیه به مرور به خاطر سیستم ایمنی ضعیف تر از بین رفته اند (انتخاب طبیعی). به نوعی بهترین افراد یا غذای لذیذ پشه آنوفل، انسان های دارای گروه خونی AB می باشند.
پیشنهادات:
در صورت مسافرت به جنوب کشور، به افراد دارای گروه ‌های خونی AB، B، A با توجه به اینکه غذای لذیذی برای پشه ها هستند پیشنهاد می گردد از دور کننده های حشرات (پشه ها) و سیستم حفاظتی (لباس آستین بلند، پشه بند و …) استفاده نمایند البته این مطالعه احتمالا در مورد حشرات خونخواردیگر (ساس) نیز باتوجه به جمعیت گروه های خونی نیز صدق می کند.
سمپاشی تضمینی و اصولی و همچنین روش های کنترلی مناسب یکی از را ه های مقابله با پشه ها و خونخواری آنها در اماکنی که بیماری ها از طریق پشه منتقل می شوند است که می توانید در قسمت سمپاشی ابقایی از مطالب منتشره استفاده نمایید.

سمپاشی تضمینی تهران- سمپاشی تضمینی کرج- سمپاشی تضمینی شیراز- سمپاشی تضمینی فارس- سمپاشی تضمینی شیراز- سمپاشی تضمینی اهواز- – سمپاشی تضمینی شمال- سمپاشی تضمینی – سمپاشی تضمینی مازندران- سمپاشی تضمینی رشت- سمپاشی تضمینی سمپاشی تضمینی بندرعباس- سمپاشی تضمینی هرمزگان- سمپاشی تضمینی بندرعباس- سمپاشی تضمینی هرمزگان- سمپاشی تضمینی کرمان- سمپاشی تضمینی تمام نقاط ایران

سم پاشی تضمینیخونخواری پشه ها
پشه ها

پست های بیشتر

اثر سمپاشی بر روی پوست

شرکت سمپاشی پادسم در مقاله زیر به شما کمک میکند تا اثرات منفی سموم بر پوست را بشناسید، با ما همراه باشید. بر اساس تقسیم

ساس

ساس ها جز راسته همیپترا بوده و دو خانواده مهم دارند که می توانند مشکلاتی از قبیل خارش های مکرر، آلرژی های پوستی، کم خونی

شپش کتاب(Psocoptera)

شپش کتاب (Psocoptera) حشرات ریزی هستند که طول آنها کمتر از 6 میلیمتر است. ظاهرا تا حدودی شبیه زنجیر یا شته می باشند ولی شکل