اندازه گیری عوامل زیان آور کار

شركت پادسم آماده ارائه خدمات اندازه گيري كليه عوامل زيان آور محيط كار و ارائه راه هاي كنترلي به شرح زير دارد
عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار:
• صدا ( تراز فشار صوت، دوزيمتري، آناليز فركانس)
• ارتعاش
• روشنايي (عمومي و موضعي) و درخشندگي
• پرتوهاي IR و UV ، ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي
• استرس گرمايي
• اندازه گيري مقاومت چاه هاي ارت
عوامل شيميايي زيان آور محيط كار شامل(عوامل زیان آور شیمیایی):
• گاز ها و بخارات به صورت اندازه گيري طولاني مدت و قرائت مستقيم (Real time)
• گردو غبار، فيوم هاي جوشكاري
• ارزيابي هودهاي آزمايشگاهي

دستگاه صدا سنج (عوامل زیان آور)


صدا ستج
لوکس متر
عوامل زیان آور کار

پست های بیشتر

ساس

ساس ها جز راسته همیپترا بوده و دو خانواده مهم دارند که می توانند مشکلاتی از قبیل خارش های مکرر، آلرژی های پوستی، کم خونی

شپش کتاب(Psocoptera)

شپش کتاب (Psocoptera) حشرات ریزی هستند که طول آنها کمتر از 6 میلیمتر است. ظاهرا تا حدودی شبیه زنجیر یا شته می باشند ولی شکل

شپش کتاب(Psocoptera)

شپش کتاب (Psocoptera) حشرات ریزی هستند که طول آنها کمتر از 6 میلیمتر است. ظاهرا تا حدودی شبیه زنجره  یا شته می باشند ولی شکل