اندازه گیری عوامل زیان آور کار

شركت پادسم آماده ارائه خدمات اندازه گيري كليه عوامل زيان آور محيط كار و ارائه راه هاي كنترلي به شرح زير دارد
عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار:
• صدا ( تراز فشار صوت، دوزيمتري، آناليز فركانس)
• ارتعاش
• روشنايي (عمومي و موضعي) و درخشندگي
• پرتوهاي IR و UV ، ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي
• استرس گرمايي
• اندازه گيري مقاومت چاه هاي ارت
عوامل شيميايي زيان آور محيط كار شامل(عوامل زیان آور شیمیایی):
• گاز ها و بخارات به صورت اندازه گيري طولاني مدت و قرائت مستقيم (Real time)
• گردو غبار، فيوم هاي جوشكاري
• ارزيابي هودهاي آزمايشگاهي

دستگاه صدا سنج (عوامل زیان آور)


صدا ستج
لوکس متر
عوامل زیان آور کار

پست های بیشتر

اثر سمپاشی بر روی پوست

شرکت سمپاشی پادسم در مقاله زیر به شما کمک میکند تا اثرات منفی سموم بر پوست را بشناسید، با ما همراه باشید. بر اساس تقسیم

ساس

ساس ها جز راسته همیپترا بوده و دو خانواده مهم دارند که می توانند مشکلاتی از قبیل خارش های مکرر، آلرژی های پوستی، کم خونی

شپش کتاب(Psocoptera)

شپش کتاب (Psocoptera) حشرات ریزی هستند که طول آنها کمتر از 6 میلیمتر است. ظاهرا تا حدودی شبیه زنجیر یا شته می باشند ولی شکل