مایت ها عامل خارش های پوستی

خارش بدن

مایت ها

عامل خارش های پوستی شایع

در رده عنکبوتیان (Aracnidea)  سه راسته استیگماتا، پروستیگماتا و مزوستیگماتا شامل مایت ها (هیره ها) هستند. هیره ها مانند کنه ها سر، شاخک، بال و چشم مرکب ندارند. قطعات دهانی نیز شامل کلیسر، پالپ و هیپوستوم می باشد. مایت ها یک تا سه مرحله نمفی دارند(پروتونمف-دوتونمف و تریتونمف) در حال حاضر فقط مایت اسکابئی(sarcoptes)  و مایت فولیکول مو(دمودکس) انگل واقعی انسان شناخته شده اند ولی سایر گونه ها مانند چیگر ها و مایت های گردو غبار به دلیل ایجاد خارش شدید یا درماتیت از نظر پزشکی حائز اهمیت هستند.

راسته استیگماتا:

در این راسته خانواده سارکوپتیده اهمیت بیشتر و دو خانواده آکاریده و پیرو گلیفیده اهمیت چندانی ندارند

Aخانواده سارکوپتیده:

این خانواده شامل هیره هایی (عامل خارش های پوستی)از جنس سارکوپتس است که عامل مولد گال یا جرب هستند.

1- از نظر شکل ظاهری، سطح پشتی هیره برجستگی های میخ مانند و چند موی درشت دارد. انتهای جفت پای اول ساقه های کوتاهی به نام پدیسل وجود دارد که به بادکش ختم می شود. سارکوپتس منفذ تنفسی و تراشه ندارد و از طریق مکش هوا از طریق دهان نفس می کشد.

2- مراحل زندگی اسکابی شامل تخم، لارو، نمف و بالغ است.

a- تخم های خود را در زیر دالان های پیچ درپیچی در زیر پوست مخصوصا قسمت های ظریف و چین خورده می‌گذارند.

b- پس از تفریخ تخمف لارو های شش پا از دالان ها بیرون امده و در سطح پوست قرار می‌گیرند. تعدادی میمیرند عده ای که زنده می مانند گودال هایی ایجاد کرده و در آن تبدیل به نمف می شوند.

c- نمف هشت پا نیز در گودال های روی پوست به بالغ تیدیل میشود سه مرحله نمفی دارند.

d- بالغ هشت پا در گودال پوست باقی می ماند و جفتگیری می کنند.  روی بدن تا دو ماه زنده می مانند و در حالت عادی عمر کوتاهی بین2 تا 10 روز دارند.

3- اهمیت پزشکی:

-خارش های پوستی مکرر:

باعث ایجاد جرب یا گال می‌شوند و ناقل هیچ گونه بیماری نیستند مایت یا هیره بالغ به کمک لبه برنده تیبیا پاهای جلو  و کلیسر لایه سطحی پوست را بریده و در زیر پوست کانال های پیچ در پیچی ایجاد می کنند و درآن زندگی کرده و تخم گذاری می‌کنند. این حالت باعث ایجاد خارش های شدید پوستی در نواحی مورد نظر،به صورت طولانی مدت می شوند. در اثر خارش شدید ممکن است آلودگی ثانویه باکتریایی هم ایجاد شود و راه اصلی انتقال ساس تماس نزدیک است. برای انتقال مایت ازفردی به فرد دیگر تماس 15 تا 20 دقیقه ای لازم است. در واقع همانند شپش راه انتقال در مایت از طریق تماس نزدیک می باشد.

سمپاشی مایت
گال یا جرب

B خانواده آکاریده:

به مایت بقالی(هیره) معروف هستند. در انسان در اثر تماس نزدیک ممکن است ناراحتی های پوستی یا آلرژیک(تنگی نفس- آسم) ایجاد کنند.

این هیره ها در مرحله نمفی بعد از یک پوست اندازی به هیپوبوس تبدیل میشوند در این حالت تغذیه ندارد.

C- خانواده پیروگلیفیده:

جنس معروف این خانواده درماتوفاگویئدس است که به مایت گردو غبار منازل معروفند و همچنین ممکن است روی فرق سر آلودگی مزمن ایجاد کنند.

خارش مایت
سمپاشی مایت

راسته پروستیگماتا:

A- خانواده ترومبوکولیده:

نمف و بالغین این مایت(هیره) اهمیت چندانی ندارد اما لاروهای آن که به چیگر معروفند انگل و باعث انتشار بیماری می‌شوند. جنس معروف این خانواده به لپتو ترومبیدیوم معروف است.

اهمیت پزشکی:

چیگر ها در زیر پوست کانال نمی زنند بلکه به کمک کلیسر های خود پوست میزبان را سوراخ کرده و بزاق به داخل زخم تزریق میکنند و از لنف و بافت تجزیه شده میزبان تفذیه میکنند و از طریق تزریق بزاق در زخم یک جسم لوله مانند به نام استیلوستوم به طور عمودی در پوست میزبان ایجاد می کنند و باعث خارش شدید و التهابات پوستی می شوند

چیگر ها ناقل تیفوس بوته زار هستند عامل این بیماری ریکتزیا تسو تسو گاموشی است.

سمپاشی مایت
خارش مو

B- خانواده دمودسیده:

در این خانواده ماست های دمودکس معروف به مایت های فولیکولی(هیره) وجود دارند این مایت هادر فولیکول مو و غدد چربی زندگی میکنند

گونه دمودکس فولیکوروم در فولیکول مو و در ناحیه پیشانی، گونه، بینی و پلک ها (خارش در ناحیه پیشانی) بیشتر دیه می شود. این مایت ها در پوست انسان زندگی میکنند و ممکن است باعث درماتیت، جوش یا ورم پلک شوند. گاهی اوقات خارش های پوستی مشکوک در نواحی یاد شده گزارش شده است.

دلایل خارش بدن
سمپاشی مایت

راسته مزوستیگماتا:

خانواده درمانیسیده:

مهمترین گونه که در انسان ایجاد ناراحتی پوستی می‌کند اورنیتونیسوس باکوتی است که به مایت موش گرمسیری(هیره) معروف است و انگل موش صحرایی است عامل تیفوس اندمیک بین جوندگان است.

خارش بدن

سمپاشی مایت- سمپاشی مایت تهران- سمپاشی مایت غرب تهران- سمپاشی ایران- سمپاشی تخصصی مایت- سمپاشی تخصصی مایت شیراز- سمپاشی تخصصی مایت بندرعباس- سمپاشی تخصصی مایت بوشهر- سمپاشی تخصصی مایت اهواز- سمپاشی هیره تهران- سمپاشی هیره تهران غرب- سمپاشی هیره تهران شرق- سمپاشی هیره تهران جنوب- سمپاشی هیره تهران شمال- سمپاشی هیره شیراز- سمپاشی هیره بندرعباس، مایت ها، خارش های پوستی مشکوک، خارش در ناحیه تناسلی ، خارش دست و پا و بین انگشتان، خارش های پوستی مشکوک در غرب تهران، خارش ناحیه تناسلی شایع در بیمارستان ها، مایت ها،خارش های پوستی مشکوک

پست های بیشتر

اثر سمپاشی بر روی پوست

شرکت سمپاشی پادسم در مقاله زیر به شما کمک میکند تا اثرات منفی سموم بر پوست را بشناسید، با ما همراه باشید. بر اساس تقسیم

ساس

ساس ها جز راسته همیپترا بوده و دو خانواده مهم دارند که می توانند مشکلاتی از قبیل خارش های مکرر، آلرژی های پوستی، کم خونی

شپش کتاب(Psocoptera)

شپش کتاب (Psocoptera) حشرات ریزی هستند که طول آنها کمتر از 6 میلیمتر است. ظاهرا تا حدودی شبیه زنجیر یا شته می باشند ولی شکل