شپش کتاب(Psocoptera)

شپش کتاب (Psocoptera)

حشرات ریزی هستند که طول آنها کمتر از 6 میلیمتر است. ظاهرا تا حدودی شبیه زنجره  یا شته می باشند ولی شکل قطعات دهانی، شاخک ها و رگبال هایشان متفاوت است بعضی از شپش های کتاب بال ندارند و چون معمولا در کتابخانه‌های قدیی یافت می شوند و ظاهرا شبیه شپش هستند به نام شپش کتاب معروف شده اند.

بسیاری از گونه های این راسته زیر پوست درختان زندگی می کنند. سر این حشرات عریض و متحرک است قطعات دهانی آن ها ساینده است و به راحتی کاغذ ها را خرد میکنند. تخمهای آن ها در ریزه های غذایی داخل کاغذ یا زیر پوست درختان بوسیله تار یا مدفوع بهم می چسپند.

انواع شپش راسته (PSOCOPTERA)

1- در غار ها، زیر زمین ها، تونل ها و محل های تاریک و مرطوب زندگی می کنند. غذای آن ها در مواد پوسیده سلولزی کارخانه های شراب سازی یا محل های پرورش قارچ خوراکی است.

2- در زیر پوست درختان و چوب های سطحی زمین یا انبار های قدیمی گونی و کتاب یافت می شوند تعداد گونه های این خانواده بیشتر از سایر خانواده های شپش چوب است.

3- در حاشیه جنگل ها و روی چوب پوسیده یافت می شوند. 

راه های کنترل:

استفاده از روش های تلفیقی توصیه می گردد. لذا جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 

 

سمپاشی
سمپاشی شپش کتاب
سمپاشی شپش کتاب
مبارزه و کنترل شپش کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، سمپاشی تهران، سمپشی شیراز، سمپاشی بندر عباس، سمپاشی کتابخانه، سمپاشی موزه ها

پست های بیشتر

ساس

ساس ها جز راسته همیپترا بوده و دو خانواده مهم دارند که می توانند مشکلاتی از قبیل خارش های مکرر، آلرژی های پوستی، کم خونی

شپش کتاب(Psocoptera)

شپش کتاب (Psocoptera) حشرات ریزی هستند که طول آنها کمتر از 6 میلیمتر است. ظاهرا تا حدودی شبیه زنجیر یا شته می باشند ولی شکل

خارش بدن

مایت ها عامل خارش های پوستی

مایت ها عامل خارش های پوستی شایع در رده عنکبوتیان (Aracnidea)  سه راسته استیگماتا، پروستیگماتا و مزوستیگماتا شامل مایت ها (هیره ها) هستند. هیره ها