شپش کتاب(Psocoptera)

شپش کتاب (Psocoptera)

حشرات ریزی هستند که طول آنها کمتر از 6 میلیمتر است. ظاهرا تا حدودی شبیه زنجیر یا شته می باشند ولی شکل قطعات دهانی، شاخک ها و رگبال هایشان متفاوت است بعضی از شپش های کتاب بال ندارند و چون معمولا در کتاب خانه های قدیی یافت می شوند و ظاهرا شبیه شپش هستند به نام شپش کتاب معروف شده اند.

بسیاری از گونه های این راسته زیر پوست درختان زندگی می کنند. سر این حشرات عریض و متحرک است قطعات دهانی آن ها ساینده است و براحتی کاغذ ها را خرد میکنند. تخمهای آن ها در ریزه های غذایی داخل کاغذ یا زیر پوست درختان بوسیله تار یا مدفوع بهم می چسپند. جهت اطلاعات بیشتر در مورد این گونه آفت ها به مقاله دوم در مورد شپش کتاب در اسلاید های بعدی مراجعه کنید.

پست های بیشتر

ساس

ساس ها جز راسته همیپترا بوده و دو خانواده مهم دارند که می توانند مشکلاتی از قبیل خارش های مکرر، آلرژی های پوستی، کم خونی

شپش کتاب(Psocoptera)

شپش کتاب (Psocoptera) حشرات ریزی هستند که طول آنها کمتر از 6 میلیمتر است. ظاهرا تا حدودی شبیه زنجره  یا شته می باشند ولی شکل

خارش بدن

مایت ها عامل خارش های پوستی

مایت ها عامل خارش های پوستی شایع در رده عنکبوتیان (Aracnidea)  سه راسته استیگماتا، پروستیگماتا و مزوستیگماتا شامل مایت ها (هیره ها) هستند. هیره ها