پشه ها( چرا پشه ها بعضی افراد را بیشتر مورد گزش قرار می دهند)

پشه ها: چرا پشه ها بعضی افراد را بیشتر مورد گزش قرار می دهند؟ هدف: چرا پشه ها بعضی افراد را بیشتر مورد گزش قرار می دهند(خونخواری پشه ها و تمایلات آن ها)؟ مقدمه: آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید که در محیطی یکسان افراد دارای گروه های خونی مختلف( A،B ،AB […]

ساس، سوسک، شپش،کنه، هیره، مگس و سوسک ها(سوسری) و بیماری های منتقله

ساس، سوسک، شپش،کنه، هیره، مگس و سوسک ها(سوسری) و بیماری های منتقله(Bed bug-Tick-Flea-Mite-) * اکتوپارازیت هایی(انگل های خارجی)  که روی بدن، لباس و یا تختخواب زندگی می کنند. * بیماری های منتقله(ساس، سوسک، شپش، کک، کنه، هیره): ۱- تیفوس همه گیرو تب راجعه همه گیر(شپش بدن) ۲- طاعون وتیفوس موشی(برخی کک ها) ۳- بیماری لایم، […]

سم پاشی توسط متخصصین دانشگاه علوم پزشکی تهران

* لزوم سمپاشی(سم پاشی توسط متخصصین دانشگاه علوم پزشکی تهران) در منازل و برخی اماکن یکی از مواردی است که این روزها زیاد مطرح می شود این امر در مبارزه با حیواناتی نظیر سوسک(سوسری)، ساس، موش و امثال آن ضرورت پیدا می کند. * تخصص همراه با تجربه در این امر مهم با توجه به […]

کک ها(Flea)

کک ها * اکتوپارازیت هایی(انگل های خارجی)  هستند که خونخواری می کنند * حدود ۳۰۰۰ گونه کک وجود دارد که متعلق به ۲۰۰ جنس هستند * حدود ۹۴% از گونه ها، پستانداران را گزش می کنند بقیه انگل پرندگان هستند. * در سرتاسر دنیا یافت می شوندولی تعدادی از گونه ها محدود به مناطق حاره […]