اندازه گیری عوامل زیان آور کار

شركت پادسم آماده ارائه خدمات اندازه گيري كليه عوامل زيان آور محيط كار و ارائه راه هاي كنترلي به شرح زير دارد عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار: • صدا ( تراز فشار صوت، دوزيمتري، آناليز فركانس) • ارتعاش • روشنايي (عمومي و موضعي) و درخشندگي • پرتوهاي IR و UV ، ميدان هاي الكتريكي […]

سمپاشی منازل با حشره کش های ابقایی

سم پاشی منازل

سمپاشی منازل با حشره کش های ابقایی برای مبارزه با آفات بهداشتی مانند ساس، سوسری (سوسک ریز و درشت) یکی از مهمترین پیشرفت های قرن حاضر در زمینه کنترل حشرات، ساخته شدن حشره کش هایی است که به مدت طولانی فعال و موثر باقی می مانند. ددت اولین حشره کش با قابلیت ماندگاری زیاد بود […]

سمپاشی توسط متخصصین دانشگاه علوم پزشکی تهران

* لزوم سمپاشی (سمپاشی توسط متخصصین دانشگاه علوم پزشکی تهران) در منازل و برخی اماکن یکی از مواردی است که این روزها زیاد مطرح می شود این امر در مبارزه با موجوداتی نظیر سوسک ها (سوسری ها)، ساس، موش و امثال آن ضرورت پیدا می کند. * تخصص همراه با تجربه در این امر مهم […]