سوسری ها (سوسک های حمام، توالت، آشپزخانه)

سوسک

سوسک های حمام، توالت و آشپزخانه در اصطلاح عامیانه (سوسری ها) سمپاشی سوسک ها مقدمه: * سوسک های توالت و آشپزخانه (سوسری ها) از موفق ترین و قدیمی ترین زندگی حشره ای هستند که در زمان پنسیلوانین (مافوق دوره کربونیفر) روی کره زمین زندگی می کرده‌اند(حدود 250 میلیون سال قدمت دارند). * بررسی سنگواره به […]