پشه ها( چرا پشه ها بعضی افراد را بیشتر مورد گزش قرار می دهند)

پشه ها: چرا پشه ها بعضی افراد را بیشتر مورد گزش قرار می دهند؟
هدف:
چرا پشه ها بعضی افراد را بیشتر مورد گزش قرار می دهند(خونخواری پشه ها و تمایلات آن ها)؟
مقدمه:
آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید که در محیطی یکسان افراد دارای گروه های خونی مختلف( A،B ،AB ،O) کدام یک بیشتر مورد گزش یا خونخواری پشه قرار می گیرد.
عوامل مختلفی در این زمینه از جمله جنس، نژاد، رنگ، بوی بدن، گروه های خونی و .. بر خونخواری پشه ها تاثیر دارند که در این مقاله به سوال شما در زمینه گروه های خونی و خونخواری پشه ها پاسخ داده شده است.
روش مطالعه:
*در این تحقیق با استفاده از روش مولکولی و سرولوژی و مقایسه نتایج این روش ها با یکدیگر به همراه تعیین گروه های خونی افراد مناطق در معرض خطر مالاریا، پشه آنوفل(ناقل) که عامل مالاریا(انگل پلاسمودیوم) را در حین خونخواری به انسان منتقل می نمایید، استفاده گردید.
*به این منظور هم زمان از افراد دارای گروه های خونی مختلف(A،B ،AB ،O) با RH مثبت استفاده گردید که افراد هم زمان دست خود را تا آرنج در قفس دارای پشه نر و ماده(جمعیتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ عدد و قفس ۱متر در ۱ متر) به مدت ۲۰دقیقه در قفس قرار داده و بعد از آن (خونخواری پشه ها)پشه های خون خورده جمع آوری و با استفاده از روش های مولکولی و سرولوژی نوع خون خورده شده تعیین می گردید.
*به منظور جلوگیری از عوامل مخدوش کننده از این افراد هم زمان خون گیری انجام می گردید و با استفاده از دستگاه تغذیه مصنوعی(که خون در محفظه دارای دمای ۳۷ درجه قرار گرفته ولایه پارافیلم روی خون کشیده و هم زمان در قفس دارای ۱۵۰ تا ۲۰۰ پشه قرار می گرفت) خونخواری پشه انجام می گرفت که نمونه پشه خونخورده جمع آوری و تعیین گروه خونی می گردید.
*در محیط جنوب کشور نمونه خون خورده پشه جمع آوری و بعد از تعیین میزبان، نوع و گونه(بایستی گونه مشابه گونه آزمایشگاه باشد) خونخواری های انسانی با استفاده از روش مولکولی جدا و تعیین گروه خونی می گردید.
نتایج :
*پشه ها افراد دارای گروه خونی AB بیشتر ازB وA و B، A بیشتر از O مورد گزش پشه یا خونخواری پشه قرار می دهند.
به این ترتیب افراد دارای گروه های خونیO کمتر مورد گزش یا خونخواری پشه قرار می گیرند و نتایچ با استفاده از مولکولی و سرولوژی کاملا با هم منطبق بود.
*در تعیین گروه های خونی در جنوب کشور نیز تعداد گروه خونی Oبسیار بیشتر از بقیه گروه های خونی بود.

بحث: با توجه به اینکه گروه خونی O دارای آنتی ژن H روی سطح گلبول قرمز می باشد این انتی ژن به نوعی مانند زنگ خطر برای سیستم ایمنی این افراد عمل میکند که باعث میشود پشه(حشره) برای بقا نسل خود ابتدا به گروه خونی AB و بعد A و B و بعد O برود.
پشه و انگل هوشمندانه می دانند در صورت استفاده از گروه خونی O مورد تهاجم سریع سیستم ایمنی بدن قرار می گیرند(به نوعی شاید شبیه تمایلات تغذیه خانم ها در هنگام بارداری باشد).
با توچه تعیین گروه های خونی در جنوب کشور این نیز نشان می دهد که انسان‌های دارای گروه های خونی O که قوی تر بوده زنده مانده اند و بقیه به مرور به خاطر سیستم ایمنی ضعیف تر از بین رفته اند(انتخاب طبیعی).
به نوعی بهترین افراد یا غذای لذیذ پشه آنوفل، انسان های دارای گروه خونی AB می باشند.
پیشنهادات:
در صورت مسافرت به جنوب کشور، به افراد دارای گروه ‌های خونی AB، B، A با توجه به اینکه غذای لذیذی برای پشه ها هستند پیشنهاد می گردد از دور کننده های حشرات(پشه ها) و سیستم حفاظتی(لباس استین بلند، پشه بند و …) استفاده نمایند البته این مطالعه احتمالا در مورد حشرات خونخواردیگر(ساس) نیز باتوجه به جمعیت گروه های خونی نیز صدق می کند.
سم پاشی تضمینی یکی از را ه های مقابله با پشه ها و خونخواری آن ها در اماکنی که بیماری ها از طریق پشه منتقل می شوند است که می توانید در قسمت سم پاشی ابقایی از مطالب منتشره استفاده نمایید
سم پاشی تضمینی تهران- سم پاشی تضمینی کرج- سم پاشی تضمینی شیراز- سم پاشی تضمینی فارس- سم پاشی تضمینی شیراز- سم پاشی تضمینی اهواز- – سم پاشی تضمینی شمال- سم پاشی تضمینی – سم پاشی تضمینی مازندران- سم پاشی تضمینی رشت- سم پاشی تضمینی سم پاشی تضمینی بندرعباس- سم پاشی تضمینی هرمزگان- سم پاشی تضمینی بندرعباس- سم پاشی تضمینی هرمزگان- سم پاشی تضمینی کرمان- سم پاشی تضمینی تمام نقاط ایران
سم پاشی تضمینی
خونخواری پشه ها

پشه ها

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.