سم پاشی منازل با حشره کش های ابقایی

سم پاشی منازل با حشره کش‌های ابقایی یکی از مهمترین پیشرفت های قرن حاضر در زمینه کنترل حشرات، ساخته شدن حشره کش هایی است که به مدت طولانی فعال و موثر باقی می مانند. ددت اولین حشره کش با قابلیت ماندگاری زیاد است که در خلال جنگ جهانی دوم ساخته شد. مدت زیادی از ساخت […]

پشه ها( چرا پشه ها بعضی افراد را بیشتر مورد گزش قرار می دهند)

پشه ها: چرا پشه ها بعضی افراد را بیشتر مورد گزش قرار می دهند؟ هدف: چرا پشه ها بعضی افراد را بیشتر مورد گزش قرار می دهند(خونخواری پشه ها و تمایلات آن ها)؟ مقدمه: آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید که در محیطی یکسان افراد دارای گروه های خونی مختلف( A،B ،AB […]

ساس، سوسک، شپش،کنه، هیره، مگس و سوسک ها(سوسری) و بیماری های منتقله

ساس، سوسک، شپش،کنه، هیره، مگس و سوسک ها(سوسری) و بیماری های منتقله(Bed bug-Tick-Flea-Mite-) * اکتوپارازیت هایی(انگل های خارجی)  که روی بدن، لباس و یا تختخواب زندگی می کنند. * بیماری های منتقله(ساس، سوسک، شپش، کک، کنه، هیره): ۱- تیفوس همه گیرو تب راجعه همه گیر(شپش بدن) ۲- طاعون وتیفوس موشی(برخی کک ها) ۳- بیماری لایم، […]

سم پاشی توسط متخصصین دانشگاه علوم پزشکی تهران

* لزوم سمپاشی(سم پاشی توسط متخصصین دانشگاه علوم پزشکی تهران) در منازل و برخی اماکن یکی از مواردی است که این روزها زیاد مطرح می شود این امر در مبارزه با حیواناتی نظیر سوسک(سوسری)، ساس، موش و امثال آن ضرورت پیدا می کند. * تخصص همراه با تجربه در این امر مهم با توجه به […]

کک ها(Flea)

کک ها * اکتوپارازیت هایی(انگل های خارجی)  هستند که خونخواری می کنند * حدود ۳۰۰۰ گونه کک وجود دارد که متعلق به ۲۰۰ جنس هستند * حدود ۹۴% از گونه ها، پستانداران را گزش می کنند بقیه انگل پرندگان هستند. * در سرتاسر دنیا یافت می شوندولی تعدادی از گونه ها محدود به مناطق حاره […]